ჩვენი ინვესტორები

ინვესტორთა ინტერესები კორპორაციისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია.

ინფორმაცია, კორპორაციის ოპერაციებისა და ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ინვესტორებს საშუალებას აძლევს შეაფასონ კორპორაციის საქმიანობა, სანდოობა და განვითარების პერსპექტივები.

ამ მიმართულებით კორპორაციის მთავარი მიზანია ინვესტორებისთვის დროული, საიმედო და ხარისხიანი ფინანსური და არაფინანსური ინფორმაციის მიწოდება.

ფინანსური ანგარიშგებები

რეიტინგები

საკრედიტო რეიტინგები ინვესტორებს აძლევს საშუალებას შეაფასონ კორპორაციის გადახდისუნარიანობა მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში
გაიგეთ მეტი

საერთაშორისო დაფინანსება

2020 წლის სექტემბერში სს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ გააფორმა სესხის ხელშეკრულება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან
გაიგეთ მეტი

პრეზენტაციები

პრეზენტაციები კორპორაციას აძლევს საშუალებას უფრო დეტალურად გააცნოს ინვესტორებსა და დაინტერესებულ გარეშე პირებს მისი ფინანსური და საოპერაციო საქმიანობის შედეგები
გაიგეთ მეტი

კვლევები

საფინანსო სექტორში ჩართული კვლევითი/საინვესტიციო კომპანიები ახორციელებენ სს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის საქმიანობის და ფინანსური შედეგების შესწავლას
გაიგეთ მეტი

პარტნიორი კომპანიები