ჩვენი ინვესტორები

ინვესტორთა ინტერესები კორპორაციისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია.

ინფორმაცია, კორპორაციის ოპერაციებისა და ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ინვესტორებს საშუალებას აძლევს შეაფასონ კორპორაციის საქმიანობა, სანდოობა და განვითარების პერსპექტივები.

ამ მიმართულებით კორპორაციის მთავარი მიზანია ინვესტორებისთვის დროული, საიმედო და ხარისხიანი ფინანსური და არაფინანსური ინფორმაციის მიწოდება.

ფინანსური ანგარიშგებები

რეიტინგები

საკრედიტო რეიტინგები ინვესტორებს აძლევს საშუალებას შეაფასონ კორპორაციის გადახდისუნარიანობა მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში
გაიგეთ მეტი

ევროობლიგაციები

სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ 2016 წელს წარმატებით განახორციელა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ევროობლიგაციების განთავსება.
გაიგეთ მეტი

პრეზენტაციები

პრეზენტაციები კორპორაციას აძლევს საშუალებას უფრო დეტალურად გააცნოს ინვესტორებსა და დაინტერესებულ გარეშე პირებს მისი ფინანსური და საოპერაციო საქმიანობის შედეგები
გაიგეთ მეტი

კვლევები

საფინანსო სექტორში ჩართული კვლევითი/საინვესტიციო კომპანიები ახორციელებენ სს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის საქმიანობის და ფინანსური შედეგების შესწავლას
გაიგეთ მეტი

პარტნიორი კომპანიები