პრეზენტაციები

სს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია პერიოდულად აწყობს პრეზენტაციებს ინვესტორებისთვის, სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის.

კორპორაცია აქტიურ მონაწილეობას იღებს როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ფინანსურ ფორუმებში და კონფერენციებში, სადაც ხდება კორპორაციის წარდგენა.

პრეზენტაციების მიზანია კორპორაციის საქმიანობაში დაინტერესებული პირებისთვის, რომელთა შორის ძირითადად არიან არსებული და პოტენციური ინვესტორები, გამჭვირვალე და საჭირო ინფორმაციის მიწოდება კორპორაციის საქმიანობის, ფინანსური მდგომარეობის, მომავალი პროექტების და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ.