გორი

მილსადენების მშენებლობა

ქვემო ქართლი

თბოელექტროსადგური 2

გარდაბანი

მიწისქვეშა გაზსაცავი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

მთავარი ოფისი

თბილისი

ვანტური გადასასვლელი

სტეფაწმინდის მუნიციპალიტეტი

თბოელექტროსადგური 1

გარდაბანი

გორი

მილსადენების მშენებლობა

ქვემო ქართლი

თბოელექტროსადგური 2

გარდაბანი

მიწისქვეშა გაზსაცავი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

მთავარი ოფისი

თბილისი

ვანტური გადასასვლელი

სტეფაწმინდის მუნიციპალიტეტი

თბოელექტროსადგური 1

გარდაბანი

სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია

სს "საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია" არის დივერსიფიცირებული კომპანია, ბიზნეს საქმიანობით, ენერგეტიკის სხვადასხვა სეგმენტში. მას მინიჭებული აქვს ნავთობის ეროვნული კომპანიის სტატუსი და იცავს სახელმწიფოს ინტერესებს ინვესტორებთან გაფორმებულ პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებებში.

კორპორაცია, როგორც საქართველოს მაგისტრალური გაზსადენების სისტემის მფლობელი, წამყვან როლს ასრულებს სახელმწიფოს ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფაში.
გაიგეთ მეტი

შვილობილი და ასოცირებული კომპანიები

გაიგეთ მეტი

პროექტები რუკაზე

მიმდინარე 408
სამომავლო 142
დასრულებული 143
1 GEL = 2.6996 USD