სნგკ 40 ტონამდე ნავთობს ყიდის

01 ივლისი, 2016

სს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ” (სნგკ)  Georgian Heavy ტიპის ნედლი ნავთობის გაყიდვასთან დაკავშირებით აუქციონი გამოცხადა.

აუქციონის საერთო რაოდენობა 40 ტონამდეა. Georgian Heavy ტიპის ნავთობის მიწოდება განხორციელდება ხობის რაიონის სოფელ ჭალადიდში მდებარე #13 ჭაბურღილის ტერიტორიაზე არსებული ნავთობის შემკრები რეზერვუარიდან.

სნგკ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად იწვევს ყველა დაინტერესებულ პირს.

აუქციონის მონაწილეებს შორის ვაჭრობა გაიმართება სნგკ-ის მიერ წარმოდგენილი დისკაუნტის 6.70 აშშ დოლარის მიმართ (ფასდაკლება ერთ ბარელ ნავთობზე) სავაჭრო 0,2 აშშ დოლარის ბიჯით შემცირებით.

აუქციონში მონაწილეობის მსურველმა განაცხადი აუქციონის პირობებზე თანხმობის და მონაწილეობის თაობაზე კორპორაციაში უნდა წარმოადგინოს 2016 წლის 8 ივლისამდე.