საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ და NPL-მა ხელშეკრულება გააფორმეს

27 აპრილი, 2007
კორპორაციამ და კომპანია NPL-მა 27 აპრილს ხელშეკრულება გააფორმეს.

გარიგებით კორპორაციამ შვეიცარული კომპანია NPL-ისგან უფლება-მოვალეობები და შპს "იორის ველის" 50%-იანი წილი შეისყიდა.

კორპორაციამ შემდგარი გარიგებით XIბ სალიცენზიო ბლოკზე (გარდაბნის და საგარეჯოს რაიონები) ნავთობის და გაზის ძებნა-ძიების, მოპოვებისა და ექსპლუატაციის ექსკლუზიური უფლება მიიღო.