ნინოწმინდიდან სოფელ ხაშმამდე გამავალი 10 კმ. სიგრძის გაზსადენი იჯარით კომპანია "საგარეჯოგაზმა" აიღო.

30 ივნისი, 2009
ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მიერ გამოცხადებულ აუქციონში, გამარჯვებულად "საგარეჯოგაზი" დასახელდა. კომპანია ორი წლის განმავლობაში ყოველთვიურად კორპორაციას იჯარის სახით 660 ლარს გადაუხდის.

ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ ნინოწმინდიდან სოფელ ხაშმამდე გამავალი 10 კმ. სიგრძის 300 მმ-იანი დიამეტრის გაზსადენის იჯარით გაცემაზე აუქციონი 2009 წლის 16 ივნისს გამოაცხადა