ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ გაზსადენის აბაშა-სენაკის მონაკვეთის მშენებლობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განხილვა დაიწყო

26 ივლისი, 2011
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ გაზსადენის აბაშა-სენაკის 29 კმ სიგრძის მონაკვეთის მშენებლობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა დაიწყო. ანგარიში აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალური გაზსადენის რეაბილიტაციის პროექტის II ეტაპის ფარგლებში მომზადდა.

საჯარო განხილვები გაიმართება სენაკში 2011 წლის 12 სექტემბერს, ხოლო აბაშაში - 13 სექტემებრს.

დაინტერესებულმა პირებმა წინადადებები და შენიშვნები საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას უნდა წარმოადგინოს არაუგვიანეს 2011 წლის 5 სექტემბრამდე.