მიწისქვეშა გაზსაცავის პროექტის ფარგლებში ადგილობრივ მოსახლეობასთან სკოპინგის ანგარიშის განხილვა გაიმართება

27 მაისი, 2019
შპს “საქართველოს გაზსაცავის კომპანია”, სამგორის სამხრეთი თაღის საბადოზე მიწისქვეშა გაზსაცავის პროექტის მომზადებისა და განხორციელების ფარგლებში, გეგმავს ბუნებრივ და სოციალურ პირობებზე ფონური მონაცემების ანალიზის (სკოპინგის) შედეგებისა და პოტენციური ზემოქმედების/შემარბილებელი ღონისძიებების განხილვას ადგილობრივ მოსახლეობასთან. შეხვედრა გაიმართება 6-7 ივნისს სოფელ ვაზიანსა და მუხროვანის დასახლებაში.

დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ თანდართული განცხადება.