მდინარე ჩელთზე ჰიდროელექტროსადგურის პროექტირება-მშენებლობას შპს "ფერი" განახორციელებს

25 ივლისი, 2011
მდინარე ჩელთიზე ჰიდროელექტროსადგურის პროექტირება-მშენებლობას შპს "ფერი" განახორციელებს.

გამარჯვებულმა კომპანიამ თავად უნდა უზრულნველყოს ჰიდროელექტროსადგურისათვის საჭირო კვლევითი, საინჟინრო და შესყიდვის სამუშაოები.

საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის შვილობილმა "საქართველოს მწვანე ენერგიის განვითარების" კომპანიამ ყვარლის რაიონის სოფელ შილდაში, მდინარე ჩელთზე ჰიდროელექტროსადგურის პროექტირებასა და მშენებლობაზე ინტერესთა გამომხატვა 2011 წლის 2 მაისს გამოაცხადა.