მარნეულში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება

16 აგვისტო, 2013
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია სამხრეთის მაგისტრალური გაზსადენის წითელი ხიდი-მარნეულის 25 კმ მონაკვეთის მშენებლობის მიზნით გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვას იწყებს.

2013 წლის 7 ოქტომბერს კორპორაცია საჯარო განხილვას მარნეულში გამართავს.

დაინტერესებული პირებისათვის, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის დაგეგმილი სამუშაოები ხელმისაწვდომი იქნება კორპორაციის ვებ-გვერდზე, მარნეულის რაიონის გამგეობასა და პროექტის ”ორჰუსის ცენტრი საქართველოში” ოფისში.

მსურველებმა წინადადებებისა და შენიშვნებისათვის წერილობით უნდა მიმართონ საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას არაუგვიანეს 2013 წლის 30 სექტემბრისა.