კორპორაციისაგან ნავთობს Extol Trading Limited-ი შეიძენს

21 თებერვალი, 2014
სს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციისაგან” 23 ათას ტონამდე ნედლ ნავთობს Extol Trading Limited-ი შეიძენს.

კორპორაციის მიერ ნავთობის გაყიდვაზე გამოცხადებულ აუქციონში მონაწილეობის სურვილი ორმა კომპანიამ - Vitol SA და Extol Trading Limited-მა გამოთქვა.

აუქციონში გამოვლინდა გამარჯვებული Extol Trading Limited-ი, რომელმაც დააფიქსირა საუკეთესო ფასდაკლება 8,9 აშშ დოლარი ერთ ბარელ ნავთობზე.

საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ 2014 წლის 20 იანვარს გამოაცხადა ნედლი ნავთობის სარეალიზაციო აუქციონი, რომელზეც სარეალიზაციოდ გამოიტანა 23 000 ტონამდე ნავთობი.