კორპორაციისაგან გაზს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია შეიძენს

28 თებერვალი, 2014
სს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციისაგან“ 2 მლნ. კუბ. მ. ხელმისაწვდომ გაზს შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ შეიძენს.

კორპორაციის მიერ გამოცხადებულ აუქციონში მონაწილეობის სურვილი ერთმა პრეტენდენტმა - საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულმა კორპორაციამ გამოთქვა და მან კორპორაციისაგან ათასი კუბ. მ. გაზი 310 აშშ. დოლარად შეიძინა.

აუქციონის მონაწილეებს შორის ვაჭრობა გაიმართა, ათას კუბ. მ. გაზზე კორპორაციის მიერ წარმოდგენილი საწყისი ფასის (დღგ-ს გარეშე), 305 აშშ დოლარის მიმართ სავაჭრო 5 აშშ დოლარის ბიჯით გაზრდით.

კორპორაციამ 2 მლნ. კუბ. მ. ხელმისაწვდომი გაზის გაყიდვაზე აუქციონი 2014 წლის 20 თებერვალს გამოაცხადა.