კორპორაცია საჯარო განხილვებს აწყობს

05 მაისი, 2011
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია ელექტროენერგეტიკის და გაზის ინფრასტრუქტურის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ,,აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალური გაზსადენის რეაბილიტაციის პროექტის II ეტაპის" გარემოსდაცვითი სკოპინგის დოკუმენტის საჯარო განხილვას ვანსა და აბაშაში გამართავს.

ელექტროენერგეტიკის და გაზის ინფრასტრუქტურის პროგრამა ,,ქუთაისი-სენაკის'' მონაკვეთზე 85კმ სიგრძის მაღალი წნევის მაგისტრალური გაზსადენის რეკონსტრუქციას ითვალისწინებს.

საჯარო განხილვა ვანში 10, აბაშაში კი - 11 მაისსაა დაგეგმილი. წინადადებებისა და შენიშვნების მიღება 22 მაისამდეა შესაძლებელი.

პროექტს აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო აფინანსებს, რომელიც სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსების წინაპირობად ითხოვს სამუშაოები შეესაბამებოდეს მის "გარემოსდაცვითი შეფასების სახელმძღვანელო პრინციპებს" 22 CFR 216. ეს პრინციპი სავალდებულოს ხდის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საკითხების გადაჭრას.

სხვა სიახლეები