„ჩრდილოეთ კავკასია-ამიერკავკასიის“ 1200 მმ დიამეტრის მაგისტრალური გაზსადენის მდინარე ყუროს ხევის მონაკვეთზე საჰაერო გადასასვლელი აშენდება

15 ივლისი, 2016
„ჩრდილოეთ კავკასია-ამიერკავკასიის“ 1200მმ დიამეტრის მაგისტრალურ გაზსადენზე მდინარე ყუროს ხევზე საჰაერო (ვანტური) გადასასვლელი აშენდება. სამუშაოებს “საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ მიერ 2016 წლის 11 მაისს გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული ქართული კომპანია “ელიტა ბურჯი“ შეასრულებს.

კორპორაციამ ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულება უკვე გააფორმა. კონტრაქტორმა კომპანიამ 180 დღის განმავლობაში უნდა უზრუნველყოს სამილსადენე ხიდის მშენებლობა ყაზბეგის რაიონში. სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება 1 483 472 ლარია.

„ჩრდილოეთ კავკასია-ამიერკავკასიის“ 1200მმ დიამეტრის მაგისტრალური გაზსადენის აღნიშნული მონაკვეთი ამჟამად მდინარის კალაპოტში მიწისქვეშ გადის, რაც ამ მდინარესთან დაკავშირებული რთული ჰიდროლოგიური და გეოლოგიური პირობების გათვალისწინებით, მილსადენის უსაფრთხო ფუნქციონირებას საფრთხეს უქმნის. ახალი გადასასვლის მშენებლობის შემდეგ ამაღლდება გაზსადენის უსაფრთხოება და მილსადენი დაცული იქნება სტიქიური მოვლენებისაგან.