განცხადება ბუნებრივი გაზის წლიური საპროგნოზო ბალანსის მომზადების მიზნით კომპანიების მიერ ინფორმაციის მოწოდების შესახებ

12 ოქტომბერი, 2016
ბუნებრივი გაზის ბაზრის წესების მე-13 მუხლის შესაბამისად საქართველოს ბუნებრივი გაზის საპროგნოზო ბალანსის მომზადების მიზნით მონაცემების წარმოდგენა უნდა მოხდეს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროში და/ან სს "საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციაში" მიმდინარე წლის 25 ოქტომბრამდე.

საკონტაქტო პირი:
დავით შარიქაძე, ტელ: 2 35 78 23
დავით ციციშვილი, ტელ: 2 24 40 40 (358)