წითელი ხიდი-წალკა-ალასტანის” 6,5 კმ-მდე სიგრძის ახალი მონაკვეთი

საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ ”2018 წელს წითელი ხიდი-წალკა-ალასტანის”(მთლიანი სიგრძე 193 კმ), ახალქალაქის განშტოების 300 მმ-იან მაგისტრალური გაზსადენის კოროზირებული, 6,5 კმ-მდე სიგრძის ახალი მონაკვეთი ააშენა.
ახალი მონაკვეთის მშენებლობა, კორპორაციამ საკუთარი ტექნიკითა და რესურსით უზრუნველყო. საბჭოთა პერიოდში აშენებული ძველი მილები, ახალი იმავე მოცულობის 300 მმ-ი დიამეტრის სიგრძის მილებით
შეიცვალა. ახალი გაზსადენის მშენებლობა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში უზრუნველყოფს მომხმარებლების უწყვეტ, უსაფრთხო და საიმედო გაზმომარაგებას.