„ტრანს-კასპიური გაზსადენის“ და „თეთრი ნაკადის“ მილსადენების პროექტები

„ტრანს-კასპიური გაზსადენის“ და „თეთრი ნაკადის“ მილსადენების პროექტების საქართველოსთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის გათვალისწინებით და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 13 აპრილის No. 775 განკარგულების შესაბამისად, 2017 წლის 21 აპრილს სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ“ შეიძინა ამ პროექტების პრომოუტერი კომპანიების („White Stream Ltd“-ი და „W-Stream Caspian Pipeline Company Ltd“-ი) 10-10 პროცენტიანი წილები. პროექტების განხორციელების შემდეგ, ყოველწლიურად ათეულობით მილიარდი კუბური მეტრი თურქმენული გაზი მიეწოდება ევროკავშირს კასპიის ზღვის, აზერბაიჯანის, საქართველოს, თურქეთის, შავი ზღვისა და რუმინეთის გავლით.