ახალციხე-ადიგენი

2012 წელს მაგისტრალური გაზსადენის ახალციხე-ადიგენის 20 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობით დასრულდა სამხრეთ საქართველოს რეგიონის გაზიფიცირება.