თემურ გოჩიტაშვილის მონოგრაფია- „საქართველოს ნავთობისა და გაზის სექტორი გარდამავალ პერიოდში“

15 აპრილი, 2020
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის, გენერალური დირექტორის მრჩევლის, სტრატეგიული დაგეგმვისა და პროექტების მართვის საკითხებში თეიმურაზ გოჩიტაშვილის მონოგრაფია „საქართველოს ნავთობისა და გაზის სექტორი გარდამავალ პერიოდში“ ელექტრონული ვერსია გამოვიდა.

მონოგრაფიაში მოცემულია საქართველოს ნავთობისა და გაზის სექტორის დღევანდელი მდგომარეობა, მისი განვითარების პერსპექტივები და ქვეყნის ენერგეტიკულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები.

მონოგრაფია იხილეთ ბმულზე