ვაჟა ხიდაშელივაჟა ხიდაშელი დაიბადა 1971 წლის 25 მაისს


განათლება

1990 -1994 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგისტრის ხარისხი სამართალში


სამუშაო გამოცდილება

2020 წლიდან- დღემდე - სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე;
2008 წლიდან დღემდე - სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია, მრჩეველი იურიდიული და ენერგეტიკული პოლიტიკის საკითხებში;
2016 წლიდან 2019 წლამდე - შპს „ქართლის ქარის ელექტროსადგური“-ის მმართველი საბჭოს წევრი;
2010 წლიდან დღემდე - შპს AGRI LNG PROJECT COMPANY , მმართველი საბჭოს წევრი;
2008 წლიდან 2011 წლამდე - საერთაშორისო მილსადენის კომპანია შპს „სარმატია“, მმართველი საბჭოს წევრი;
2007 წლიდან 2008 წლამდე - შპს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი;
2004 წლიდან 2007 წლამდე - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტი, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი;
2002 წლიდან 2004 წლამდე - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტი, საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი;
2001 წლიდან 2002 წლამდე - საქართველოს საგადასახადო შემოსავლების სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტი, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი;
2001 წლის აგვისტოდან ნოემბრამდე - საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული პროგრამის შემუშავების ჯგუფი (შექმნილი საქართველოს პრეზიდენტის მიერ), იურიდიული ჯგუფის კოორდინატორი;
2000 წლიდან 2001 წლამდე - საქართველოს საგადასახადო შემოსავლების სამინისტროს გენერალური ინსპექტორი, ანალიზის, იურიდიული და ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსი;
1997 წლიდან 1999 წლამდე - არასამთავრობო ორგანიზაცია ”კორუფციის კვლევის ცენტრი” - გაეროს განვითარების პროგრამისა და საქართველოს მთავრობის ერთობლივი პროექტის ”ქართული ანტიკორუფციული ჯგუფის შექმნა და მხარდაჭერა” იურიდიული ექსპერტი;
1997 წლიდან 1998 წლამდე - საქართველოს პარლამენტი, საპარლამენტო ფრაქციის წამყვანი სპეციალისტი;
1996 წლიდან 1997 წლამდე - საქართველოს პარლამენტი, საკონსტიტუციო, იურიდიულ საქმეთა და კანონის უზენაესობის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტი;
1993 წლიდან 1996 წლამდე - საქართველოს პარლამენტი, იურიდიული კომისია, წამყვანი სპეციალისტი.


ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს