თეიმურაზ გოჩიტაშვილი

თეიმურაზ გოჩიტაშვილი დაიბადა 1946 წლის 30 სექტემბერს სიღნაღის რაიონ სოფელ ბოდბეში

განათლება
1964-1969 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი/სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი/კვალიფიკაცია: სამთო ინჟინერი ელექტრომექანიკოსი
1971-1974 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურა/სამეცნიერო ხარისხი: ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, მილსადენი ტრანსპორტი
1987-1988 - მოსკოვის სამთო ინსტიტუტი/სამეცნიერო ხარისხი: ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, მილსადენი ტრანსპორტის საიმედოობა;
1996-1997 – EU TACIS-ის სახელმწიფო მართვის კოლეჯი, კვალიფიკაცია: საბაზრო ეკონომიკა და ზოგადი მენეჯმენტი;
1997-1997 - ოქსფორდის ნავთობისა და ენერგეტიკული კვლევების კოლეჯი, კვალიფიკაცია: ენერგეტიკული პოლიტიკა;
2000-2000 - ჰიუსტონის უნივერსიტეტი, ენერგეტიკის ინსტიტუტი, კვალიფიკაცია: მილსადენი ტრანსპორტი და გეოპოლიტიკა;
2008-2008 - გრონინგენის უნივერსიტეტი, კვალიფიკაცია: მიწისქვეშა გაზსაცავები

სამუშაო გამოცდილება
2013 წლიდან - სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე;
2007 წლიდან - სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“, დირექტორი ტექნიკურ საკითხებში, დირექტორი კომერციულ საკითხებში, გენერალური დირექტორის მრჩეველი, დეპარტამენტის უფროსი;
2005-2006, საქართველოს გაზის საერთაშორისო კორპორაცია, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;
2001-2002, სს „თბილგაზი“, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე;
2000-2004 – ენერგოეფექტურობის ცენტრი, OPET (EC) სამხრეთ კავკასიის რეგიონული პროექტების კოორდინატორი;
1994-2006, EU TACIS, EC OPET, INOGATE, USAID, MCG ენერგეტიკული პროექტების ექსპერტი და/ან კონსულტანტი
1996-2002, საქართველოს პარლამენტი, ენერგეტიკის ქვეკომიტეტი, წამყვანი სპეციალისტი, კონსულტანტი;
1979-2006 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, დოცენტი, პროფესორი;
1969-2006 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამთო ინსტიტუტი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი;

სტაჟირება
2000 - Chevron Overseas Petroleum Inc.

დამატებითი ინფორმაცია
არის 250-ზე მეტი ნაშრომის, მათ შორის სახელმძღვანელოების, მონოგრაფიების, სამეცნიერო სტატიებისა და ანგარიშების, პატენტების, საინჟინრო პროექტების ავტორი მილსადენი ტრანსპორტისა და ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხებში. კითხულობდა ლექციებს საქართველოსა და სხვა ქვეყნების უმაღლეს ტექნიკურ სასაწავლებლებსა და უნივერსიტეტებში, არის საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი.
ფლობს ინგლისურ, რუსულ და გერმანულ ენებს.

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.