ომარ ქუცნაშვილი

ომარ ქუცნაშვილი დაიბადა 1942 წლის 28 იანვარს. თიანეთის რაიონის სოფელ ხოფცაში.

განათლება
1958-1961 - ქუთაისის სამთო ტექნიკუმი, კვალიფიკაცია: სამთო-ტექნიკოსი
1961-1967 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამთო -გეოლოგიური ფაკულტეტი, სპეციალობა: ჰიდროგეოლოგია და საინჟინრო -გეოლოგია
1979 - გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, სპეციალობა–საინჟინრო გეოლოგია
1990 - გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, სპეციალობა –საინჟინრო გეოლოგია
2013 წ.-დან - დღემდე - საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი (აკადემიკოსი)
2003 წ.-დან - დღემდე - საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი (აკადემიკოსი)
1995წ.-დან - დღემდე - საქართველოს ეკოლოგიური აკადემიის აკადემიკოსი

სამუშაო გამოცდილება
2018წ.-დან დღემდე ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე
2013წ.-დან დღემდე ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
2012წ.-დან -დღემდე შ.პ.ს. ,,ჯეოინჟინირინგი“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე
1997წ.-დან 2008წ-მდე დღემდე შ.პ.ს. ,,ჯეოინჟინირინგი“-ს გენერალური დირექტორი
1988 – 2008 - ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თანამდებობები: ასისტენტი, დოცენტი, პროფესორი, კათედრის გამგე, მიმართულების ხელმძღვანელი
1994–1999 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო კვლევებისა და დაპროექტების ცენტრი–,,სტუპროექტცენტრი“-ს დირექტორი.
1967–1989 - კავკასიის რკინიგზების საკვლევ–საძიებო საპროექტო ინსტიტუტი ,,კავგიპროტრანსი“
თანამდებობები: ინჟინერ გეოლოგიდან, სამეცნიერო–ტექნიკური განყოფილების გამგე, ინსტიტუტის მთავარი ინჟინრის მოადგილემდე,
ინსტიტუტის მიერ საქართველოსა და უცხოეთის ქვეყნებში განხორციელებულ პროექტების მთავარი გეოლოგი და პროექტის თანახელმძღვანელი
2006წ.-დან - დღემდე - საქართველოს გრუნტების მექანიკისა და გეოტექნიკური ინჟინირინგის საერთაშორისო ასოციაციის პრეზიდენტი
2002-2006 - საქართველოს ინჟინერ–გეოლოგთა კავშირის თანათავმჯდომარე
1994–2006 - საქართველოს მშენებლობის სამინისტროსთან არსებული მშენებლობისა და პროექტების მთავარი საექსპერტო სამმართველოს ექსპერტი
1979 – 1994 - საქსახმშენის ექპერტი საინჟინრო გეოლოგიის დარგში

ფლობს - რუსულ და ინგლისურ ენებს.