გიორგი ჩაჩიბაია

გიორგი ჩაჩიბაია, დაიბადა 1988 წლის 24 აპრილს

განათლება

2016- 2018 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის დოქტორი
2009- 2011 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ეკონომიკურ მეცნიერებათა
მაგისტრი
2008- ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – Fundamentals (F1-F9)
2005- 2009 თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, ESM ბიზნეს სკოლა -
ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრი
2004- 2005 როიზ სიტის საშუალო სკოლა, აშშ
2001- 2004 ი.ვეკუას სახელობის 42-ე ფიზიკა-მათემატიკური საშუალო სკოლა

სამუშაო გამოცდილება

01/2017- სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი“ - ფინანსური
დირექტორი
05/2014 - სს ნამახვანი - დირექტორი
2011- 05/2014 შპს ”საქართველოს ფოსტა” – 11/2011-01/2013 ფინანსური
ანგარიშგების სამმართველოს უფროსი. 01/2013 – 05/2014 ფინანსური
აღრიცხვის სამსახურის უფროსი
2010- 2013 შპს”საქართველოს ლატარიის კომპანია” - ფინანსური ანალიტიკოსი
2008- 2010 შპს”დელოიტი და ტუში” - აუდიტის ასისტენტი
2007-2008 სს” ბაგრატიონი-1882” ფინანსური დაგეგმარების მენეჯერი
2017 შემოდგომის სემესტრი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. პროფესორის
ასისტენტი დოქტორანტურის პროგრამის ფარგლებში.

პედაგოგიური გამოცდილება

2017 გაზაფხულის სემესტრი - New Vision უნივერსიტეტი. მოწვეული ლექტორი.
სალექციო კურსი - ფინანსური მენეჯმენტი.
2016 შემოდგომის სემესტრი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მოწვეული
ლექტორი. სალექციო კურსი - ფინანსური აღრიცხვა

პედაგოგიური გამოცდილება

02/2018 სტუ-ს სტუდენტთა ღია სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენერგეტიკა და გარემო’’
06/2016 სტუ-ს სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
2012 საერთაშორისო საფოსტო კავშირის გენერალური სხდომა - დოჰა, ყატარი
2007 ”ინდივიდუალიზმის ფილოსოფია” (ახალი ეკონომიკური სკოლა)
2007 EYP -ის (ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტი) რეგიონალური სესია- დაუგავპილსი, ლატვია
2005 ”Close Up Foundation”-ის სემინარი - ვაშინგტონი, აშშ

ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს