ნიკოლოზ ფიცხელაური

ნიკოლოზ ფიცხელაური დაიბადა 1986 წლის 9 მაისს.

 

განათლება 

 

2015 - დოქტორი სამართლის სპეციალობით, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი;

2007-2009 - მაგისტრის ხარისხი სამართალში, თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2003-2007 - ბაკალავრის ხარისხი სამართალში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

 

სამუშაო გამოცდილება

 

2019-2022 - საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების  ფონდი (GEDF), დირექტორის მოადგილე;

2018-2019 - გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, სამართლის ფაკულტეტის დეკანი;

2018 - Inholland University  მიწვეული პროფესორი ,,ერაზმუსის’’  პროექტის ფარგლებში, ჰოლანდია;

2016 - დღემდე საერთაშორისო არბიტრი, ,,Braun Company’’; ,,Esculap’’; sąd arbitrażowy przy NIG, პოლონეთი;

2016 - ადვოკატთა ასოციაციის წევრი;

2016 - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის  უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი მაგისტრატურის საფეხურზე, სასწავლო კურსი - ,,საერთაშორისო  არბიტრაჟი’’;

2015-2018 - გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო განყოფილების უფროსი;

2015 თებერვალი-ნოემბერი - გურამ თავართქილაძის სასწავლო  უნივერსიტეტი,  მოწვეული ექსპერტი (ლექტორი), სასწავლო  კურსი - ,,მედიაციის სამართალი’’.

2015-2016 - საქართველოს უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი, სასწავლო კურსი - ,,საერთაშორისო არბიტრაჟი’’.

2007-2015 - შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ინტერპოლის ეროვნული ცენტრალური ბიურო, განყოფილების უფროსი;

 

ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს. ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.