გიორგი ბახტაძე

გიორგი ბახტაძე დაიბადა 1975 წლის 20 ოქტომბერს ქალაქ თბილისში.

განათლება

1996-2001 - მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების სახელმწიფო ინსტიტუტი/საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ფაკულტეტი/კვალიფიკაცია - მარკეტინგის, ფინანსებისა და კრედიტების ბაკალავრი; სპეციალისტი.
1992-1997 - საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი/კვალიფიკაცია - ინჟინერ-ტექნოლოგი.

სამუშაო გამოცდილება

2018-დღემდე სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“- გენერალური დირექტორი;
2018- სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“- დირექტორი კომერციულ საკითხებში;
2016-2018- სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“- დირექტორი ფინანსურ საკითხებში;
2014-2016 - სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“ - გენერალური დირექტორის მრჩეველი;
2010-2012 - შპს НТ ПАРТНЕР (რუსეთი) - ბიზნესის განვითარების დირექტორი;
2009-2010 – Mercedes-Benz Bel (რუსეთი) - მარკეტინგისა და რეკლამის დირექტორი;
2007-2009 - Mercedes-Benz Bel (რუსეთი) - მარკეტინგისა და რეკლამის უფროსი მენეჯერი;
2004-2005 - სს „საქართველოს გაზის საერთაშორისო კორპორაცია“ - დსთ-ის ქვეყნებთან ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი;
2004-2004 - სს „საქართველოს გაზის საერთაშორისო კორპორაცია“ - საერთაშორისო დონორ, საფინანსო ინსტიტუტებთან ურთიერთობის ჯგუფის კოორდინატორი;
2004-2004 - სს „საქართველოს გაზის საერთაშორისო კორპორაცია“ - საერთაშორისო ურთიერთობისა და სტრატეგიული დაგეგმარების სამსახურის უფროსი რეფერენტი;
2003-2004 - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო - საგარეო პოლიტიკის კვლევისა და ანალიზის ცენტრის მთავარი სპეციალისტი.

სტაჟირება

1996 - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო - საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტი.

ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს. ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.