ეკატერინე სისაური

ეკატერინე სისაური დაიბადა 1981 წლის 10 დეკემბერს.

განათლება
1999-2004 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (სამართალმცოდნე, მაგისტრი)

2006-2008 - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (სახელმწიფო მმართველობა, საჯარო მმართველობა, მაგისტრი)

სამუშაო გამოცდილება
2022.06-დან - სს "საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია" - დირექტორი ფინანსურ და ქონების მართვის საკითხებში;
2018-2022 - სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“- დირექტორი ქონების მართვის საკითხებში;
2015-2018 - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“-ს თავმჯდომარე;
2013-2015 - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“-ს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე;
2012-2013 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ იუსტიციის სახლის თბილისის ფილიალის მენეჯერის მოადგილე;
2008-2012 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ თბილისის სარეგისტრაციო სამსახურის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი;
2007-2008 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ თბილისის სარეგისტრაციო სამმსახური, იურიდიული განყოფილების უფროსის მოადგილე;
2007 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ თბილისის სარეგისტრაციო სამსახური,უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის განყოფილება,საკუთრების უფლების გადაცემისა და სარგებლობის უფლების რეგისტრაციის სექტორის უფროსი;
2006-2007- საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს „ თბილისის სარეგისტრაციო სამსახური,რეგისტრაციის სამსახური.სამგორი-ნაძალადევის სექტორის უფროსი;
2006 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროსი შემავალი სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ რეგისტრაციისა და კადასტრის უზრუნველყოფის სამსახურის კოორდინატორი;
2004-2005 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ იურიდიული სამსახურის იურისტი (უფროსი სპეციალისტი).


სტაჟირება
2004 - საქართველოს უზენაესი სასამართლო - სამოქალაქო საქმეთა პალატა.

პრაქტიკა
ჩაბარებული აქვს ადვოკატურისა და პროკურატურის საკვალიფიკაციო გამოცდები. 

ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს. ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.