დავით ციციშვილი

დავით ციციშვილი დაიბადა 1980 წლის 27 ივნისს ქალაქ რუსთავში.

განათლება
1998 – 2002 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ფიზიკის ფაკულტეტი, ფიზიკა-ინფორმატიკა - ბაკალავრი)
2002 – 2003 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, (სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრატურა - სოციოლოგია, პოლიტოლოგია, საერთაშორისო ურთიერთობები), 2007-2012 - სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი
2005 – 2006 - ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, ბუდაპეშტი (სოციალური მეცნიერებების მაგისტრი)
2013-2014 - ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტი - ბიზნესის სკოლა - თავისუფალი უნივერსიტეტი, სამაგისტრო კურსი - პროექტების მართვა

სამუშაო გამოცდილება
2021-დღემდე სს „ საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“- დირექტორი კომერციულ საკითხებში;
2018-2021 სს „ საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“- კომერციული დირექტორის მოადგილე;
2015-2018 სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“- კომერციული დეპარტამენტის უფროსი;
2010-2015 სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“- კომერციული დეპარტამენტი და გაზის სამსახური, ექსპერტი 2009-2010 „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“- კომერციული დეპარტამენტი, მთავარი სპეციალისტი
2007-2009 „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“- საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, საგარეო ურთიერთობათა მენეჯერი 2006-2007 საქართველოს საერთაშორისო ნავთობის კორპორაცია - სოციო-ეკონომიკური და პოლიტიკური ანალიტიკოსი, „გაეროსთან“ ურთიერთობის ჯგუფი. 2001-2005 კომპანია „გეოინფოკომი და კონსულტაციები“ - პროგრამისტი

ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს. ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.