არჩილ დეკანოსიძე

არჩილ დეკანოსიძე დაიბადა 1982 წლის 23 იანვარს ქალაქ თბილისში.

განათლება
2000-2004 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (მანქანათმშენებლობის მენეჯმენტი)

სამუშაო გამოცდილება
2018-დღემდე სს „ საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“- დირექტორი ტექნიკურ საკითხებში;
2017-2018 სს „ საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“- ტექნიკური დირექტორის მოადგილე;
2012-2017 სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“- საინჟინრო ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი,უფროსი;
2011-2012 სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“- საინჟინრო ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი, უფროსის მოადგილე;
2007-2011 სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“- მშენებლობის ზედამხედველობის დეპარტამენტი/გარემოსდაცვის სამსახური, მთავარი სპეციალისტი გარემოსდაცვით საკითხებში;
2006-2007 სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“- პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების დეპარტამენტი , მთავარი სპეციალისტი;
2004-2006 Spie Capag s.a. Petrofac International LTD, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის (BTC) მილსადენის და სამხრეთ კავკასიური გაზსადენის (SCP) პროექტი, საველე ოფიცერი გარემოსდაცვით საკითხებში.

ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს. ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.