კორპორაცია მაგისტრალური გაზსადენის ქუთაისი-აბაშის მონაკვეთის პროექტის გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვას გამართავს

27 იანვარი, 2011
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალური გაზსადენის რეაბილიტაციის პროექტის მესამე ეტაპის ფრაგლებში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიშის საჯარო განხილვებს იწყებს.

განხილვები გაიმართება 2011 წლის 13 დეკემბერს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში, 14 დეკემბერს - ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში, ხოლო15 დეკემბერს - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში.

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალური გაზსადენის რეაბილიტაციის პროექტის მესამე ეტაპის ფარგლებში ქუთაისი-აბაშის მონაკვეთზე 47კმ სიგრძის მაღალი წნევის მაგისტრალური გაზსადენის რეაბილიტაცია განხორციელდება.