თორნიკე გოცირიძე

თორნიკე გოცირიძე დაიბადა 1963 წლის 8 ივნისს თბილისში.

განათლება
1979-1984 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი (ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი)

1986-1990 - საქართველოს ენერგეტიკის ინსტიტუტის ასპირანტურა (ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი)

სამუშაო გამოცდილება
2018-დღემდე სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“, დირექტორი კომერციულ საკითხებში;
2015-2018 - სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“, კომერციულ საკითხებში დირექტორის მოადგილე;
2013-2015 - სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“, კომერციული დეპარტამენტის უფროსი;
2012 – 2013 ევროკომისიის მიერ ორგანიზებული ტექნიკური პროექტების მონიტორინგის მისიების ხელმძღვანელი უკრაინაში, მოლოდოვაში, საქართველოში, სომხეთსა და ეგვიპტეში;
2008 – 2012 - Advanced Engineering Associates International Inc. (AEAI), საქართველოს ფილიალის დირექტორი, USAID-ის მიერ დაფინანსებული „საქართველოს ენერგეტიკის შესაძლებლობების გაუმჯობესების“ პროექტის მენეჯერი;
2004 - ნავთობის ეროვნული კომპანია „საქნავთობი“, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი;
2002-2004 - საქართველოს ნავთობისა და გაზის რესურსების მარეგულირებელი სახელმწიფო სააგენტო, უფროსის პირველი მოადგილე;
1999 – 2001 - საქართველოს ნავთობისა და გაზის რესურსების მარეგულირებელი სახელმწიფო სააგენტო, უფროსის მოადგილე ნავთობისა და გაზის ოპერაციების, გარემოს დაცვისა და უსაფრთხოების დარგში;
1996-2018 - ევროკომისიის მონიტორინგისა და შეფასების პროგრამა, ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტების მონიტორინგისა და შეფასების ექსპერტი;
1984-1999 - საქართველოს ენერგეტიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, მეცნიერ-თანამშრომელი, წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი.

ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს. ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.