ნავთობის 16ა ჭაბურღილზე გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს

23 მაისი, 2013
16ა ჭაბურღილზე, ნავთობის გაჟონვის შემდეგ დაბინძურებული ტერიტორიის გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს.

ტერიტორიაზე, სადაც მცირე რაოდენობით ნავთობმა გაჟონა მიწის ფართობი მოიწმინდება დადგენილი წესით.

მე-16ა ჭაბურღილი XIფ სალიცენზიო ფართობზე მდებარეობს. აღნიშნულ ტერიტორიზე ინვესტორია ”ნინოწმინდის ნავთობის კომპანია”, უშუალოდ ოპერირებას კი შპს ”კანარგო ჯორჯია” აწარმოებს.

№16ა დაკონსერვებული ჭაბურღილიდან ნავთობმა 22 მაისს გაჟონა. გაჟონვის შედეგად, ჭაბურღილის ირგვლივ ტერიტორია 20-25 მ-ის რადიუსზე დაბინძურდა.