დირექტორი ფინანსურ საკითხებში

ომარ ოგბაიძე  დაიბადა 1979 წლის 25 აპრილს ქალაქ ვლადიკავკაზში.

1996-2000- საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი (აგრობიზნესის მენეჯმენტი)

  • 2018-დღემდე- სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“, დირექტორი ფინანსურ საკითხებში;
  • 2011-2018- სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“, IFRS დეპარტამენტის უფროსი/მრჩეველი ინვესტორებთან ურთიერთობის საკითხებში;
  • 2006-2011-სს „თელასი“, უფროსი ფინანსური ანალიტიკოსი/IFRS ანგარიშგებისა და შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსი;
  • 2005-2006- ხრამის ჰესების კასკადი, ფინანსური დირექტორი;
  • 2005- CHF INTERNATIONAL-ი (USAID-ის კონტრაქტორი),ფინანსური მენეჯერი;
  • 2004-2005-ეუთოს (OSCE) მისია საქართველოში, კადრების მართვის ოფიცერი;
  • 2001-2004-PSI INTERNATIONAL (USAID-ისა და UNFPA-ს კონტრაქტორი), ფინანსური მენეჯერი;
  • 2000-2001-სს „ესაბი“ (კომპიუტერული ტექნიკა) 2000წ. გაყიდვების აღმასრულებელი,

ფლობს ინგლისურ, ფრანგულ და რუსულ ენებს.