დირექტორი ტექნიკურ საკითხებში

არჩილ დეკანოსიძე დაიბადა 1982 წლის 23 იანვარს ქალაქ თბილისში.

2000-2004 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (მანქანათმშენებლობის მენეჯმენტი)

  • 2018-დღემდე სს „ საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“- დირექტორი ტექნიკურ საკითხებში;
  • 2017-2018  სს „ საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“- ტექნიკური დირექტორის მოადგილე;
  • 2012-2017 სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“- საინჟინრო ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი,უფროსი;
  • 2011-2012  სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“- საინჟინრო ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი, უფროსის მოადგილე;
  • 2007-2011 სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“- მშენებლობის ზედამხედველობის დეპარტამენტი/გარემოსდაცვის სამსახური, მთავარი სპეციალისტი გარემოსდაცვით საკითხებში;
  • 2006-2007 სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“- პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების დეპარტამენტი , მთავარი სპეციალისტი;
  • 2004-2006 Spie Capag s.a. Petrofac International LTD, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის (BTC) მილსადენის და სამხრეთ კავკასიური გაზსადენის (SCP) პროექტი, საველე ოფიცერი გარემოსდაცვით საკითხებში.

 ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს. ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.