შვილობილი კომპანია

გარდაბნის თბოსადგური 

შპს ,,გარდაბნის თბოსადგური“ 2012 წლის 30 აგვისტოს დაფუძნდა. კომპანიის წილის 51%-ს სს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“, 49%-ს - სს ,,საპარტნიორო ფონდი“ ფლობს.

შპს ,,გარდაბნის თბოსადგურმა“ 230 მეგავატი სიმძლავრის კომბინირებული თბოელექტროსადგურსი პროექტზე იმუშავა, რომლის ღირებულებამაც 230 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა. თბოელექტროსადგური 2015 წლის ივლისში გაიხსნა.

 

გარდაბნის თბოსადგური 2

შპს `გარდაბნის თბოსადგური 2~ სამეწარმეო რეესტრში დარეგისტრირდა 2016 წლის პირველ სექტემბერს. აღნიშნულ საზოგადოებაში სს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია~ არის წილთა 100%-ის მესაკუთრე. შპს `გარდაბნის თბოსადგური 2~ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ახორციელებს 230 მგვტ სიმძლავრის (ბუნებრივ გაზზე მომუშავე) კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტს. ამ ეტაპისათვის მიმდინარეობს თბოელექტროსადგურის სამშენებლო სამუშაოები.

 

ქართლის ქარის ელექტროსადგური

სს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია~ შპს „ქართლის ქარის ელექტროსადგურის“წილთა 49.9%-ის მესაკუთრე გახდა 2015 წლის 18 დეკემბერს (წილთა 51.1%-ის მესაკუთრე არის სს ,,საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი~). შპს „ქართლის ქარის ელექტროსადგური~ არის გორის რაიონში მდებარე, ქარზე მომუშავე ელექტროსადგურის მესაკუთრე. ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობა დასრულდა 2016 წელს, რის შემდეგაც ელექტროსადგური წარმატებით ფუნქციონირებს და ქარის ენერგიის გამოყენებით გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას.  

 

ენგურის ჰიდრომააკუმულირებელი ელექტროსადგური

2018 წლის 13 ივნისს, სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ“, შპს „ენგურჰესთან“ და სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდთან“ ერთად დააფუძნა შპს ,,ენგურის ჰიდრომააკუმულირებელი ელექტროსადგური“ (აღნიშნულ საზოგადოებაში კორპორაცია ფლობს წილთა 40%-ს). შპს ,,ენგურის ჰიდრომააკუმულირებელი ელექტროსადგურის~ ძირითადი მიზანია ჰიდრომააკუმულირებელი ელექტროსადგურის მშენებლობა და შემდგომში, მშენებლობის დასრულების შემდეგ, ელექტროენერგიის წარმოება და რეალიზაცია.