წითელი ხიდი-გარდაბნის (მტკვრის გადასასვლელის) მშენებლობა

18 ივლისი, 2017