გორი-ქარელი- ხაშურის( ფცა -ჩორჩანას ) მონაკვეთი

1 მარტი, 2018