28 ოქტომბერი, 2014 გაზსადენის ”წითელი ხიდი-მარნეულის” მონაკვეთზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები სრული დატვირთვით მიმდინარეობს

საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცი მაგისტრალური გაზსადენის ”წითელი ხიდი-მარნეულის” 500მმ დიამეტრის 25კმ სიგრძის მონაკვეთზე   სარეაბილიტაციო სამუშაოები  სრული დატვირთვით მიმდინარეობს და სამუშაოების 30.8 %-ია შესრულებულ...

27 ოქტომბერი, 2014 მცხეთის მუნიციპალიტეტში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება

სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“ „ყაზახ-საგურამოს“ DN1000 მაგისტრალური გაზსადენის 122-123 კმ-ზე (კოდისწყლის მონაკვეთი) მილსადენის გადატანის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვას გამა...

22 ოქტომბერი, 2014 გაზსადენის “ზესტაფონი-ქუთაისის” მონაკვეთის მშენებლობა დასრულდა

საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ მაღალი წნევის მაგისტრალური გაზსადენის „ზესტაფონი-ქუთაისის“ 700მმ დიამეტრის 23კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობა დაასრულა